Pages

Sunday, November 9, 2014

Why I love Tosca performance in State Opera

Sunday evening is perfect for opera and great company...I love Tosca so I was very pleased to see its perfect classic adaptation in State Opera (Prague).
Lately there has been this trend of "modernizing" the performances. The result unfortunately (as I repeatedly found out) is tasteless hotchpotch which tries to ingratiate by low attempts of jokes and byputting the story in a time which is a senseless mix of historical periods and modern time.
Luckily that is not the case of Tosca performance in State Opera (Prague) which stays faithful to classic jewels of its genre. I believe that when perfection exists, it isn´t right to change it and try to make it modern, but accept it for what it is is and then one can enjoy it in its beauty.


Nedělní večer je jako stvořený pro operu ve skvělé společnosti...Tosca je pro mě srdcovou záležitostí, proto mě velmi potěšilo její perfektní klasické zpracování ve Státní opeře.
Poslední dobou je trendem snaha "oživit"představení a zavést do něj jakési moderní prvky. Výsledkem bohužel bývá (jak jsem se s velkým zklamáním již mnohokrát přesvědčila) nevkusná slátanina, která se snaží zavděčit přízemními pokusy o vtipy a nevhodným zasazením děje do období, které je jakousi neidentifikovatelnou směsicí různých historických období a současnosti.
To naštěstí není případ představení Tosca ve Státní opeře, která zůstává věrná klasickým klenotům svého žánru. Věřím, že existuje-li dokonalost, není správné ji měnit a "modernizovat", ale chápat ji takovou, jaká je, v kontextu, který k ní patří. A pak si ji člověk může vychutnat v celé její kráse.


xx

Audrey


Btw I´m happy I have managed to create this hair adornment. I wanted it exactly like this: wider than normal headband, creation that you place on the hair without hiding the edges, material: black suede. What do you think about my design?;)
Mimochodem - mám radost, že se mi povedlo vytvořit tuto ozdobu do vlasů. Přála jsem si přesně takovou: širší než běžná čelenka, kreace, která se pokládá na vlasy, přičemž se konce neschovávají, materiál: černý semiš. Co si o mém designu myslíte? ;)

Sunday, November 2, 2014

Rome street style


Today we decided to revive this chilly weather and give you lots of sun and Italian fashion. Pearl was in summer carrying a camera and she tried to capture the spirit of Roman fashion. Because there's really something special about the street style in here. When you walk for example in London you admire the perfection of outfits, in Berlin everyone is just themselves and in Paris everyone is chic. But in Rome? Romans look elegant even taking out the trash. They have the ability to look in though-out outfit just like they have just left house without spending one hour before mirror. And the way gentlemen can wear suits? That's a chapter itself, well take a look!

Dnes jsme se rozhodly oživit trochu to sychravé počasí a dát vám pořádnou dávku italské módy a slunce. Pearl s sebou v létě nosila zrcadlovku a snažila se zachytit římského módního ducha. Na street stylu je tady totiž něco zcela výjimečného. Když se třeba procházíte v Londýně, tak se kocháte promyšleností outfitů, V Berlíně je každý prostě svůj a v Paříži zase chic. Ale v Římě? Římané vypadají elegantně, i když vynáší odpadky. Mají totiž schopnost působit v zcela dokonalému outfitu jakoby právě vyšli z domu a netrávili před odchodem tak hodinu upravováním. A to, jak zdejší páni umí nosí obleky? To je kapitola sama o sobě, podívejte se sami!


Sunday, October 26, 2014

That black labrador girl, autumn and me

Lately there has been many changes in our lives (mostly good ones) and sometimes it seemed like the days were a fast-forward movie. Work, new school (that I love!), unfinished projects, social events, trainings and courses...It was a perfect time to have a relaxing family day. So Neri, our black labrador girl, decided she wanted to do an autumn photo shoot with me and my new wine red bomber jacket from Jus d´Orange - Paris. Why not fulfill her wish? And as you can se we had a lot of fun :D...

Lovely autumn to everyone!

xx


Poslední dobou nastalo v našich životech mnoho změn (většinou dobrých) a byly dny, kdy se mi zdálo, že je svět jako film přetáčený dopředu. Práce, nová škola (super!), projekty čekající na dokončení, společenské akce, semináře a kurzy...Právě proto byl pravý čas na relaxační rodinný den. Neri, naše černá labradorka, se pak rozhodla, že se mnou chce nafotit podzimní příspěvek v mojí nové bordó bomber z Jus d´Orange - Paris. Takže proč bych jí její přání nesplnila? A jak můžete vidět, užily jsme si hodně zábavy :D...

Přeji vám všem nádherný podzim!

Audrey                                              You don´t say! Tell me more....
                                                    Ale nepovídej! Vážně?

                                                             Selfie nb1
                                                               Selfie nb2
                                  Just stay there, honey...      Počkej chviličku....
                                    Neri got away....    Neri zdrhla...


                                    Oh, there you are!♥      Á, tady jsi! ♥

Sunday, October 19, 2014

Fashion show Without Prejudice Part 2 (backstage)

Backstage on a fashion show is a dream of many women and men. Because who wouldn't love to see the beautiful models all around getting dressed, putting on their make-up and making a rehearsal...Well our dressing room was full of cupcakes, pins, chaos, high heels but mainly fun!
Now let me take you BACKSTAGE!

Zákulisí na módní přehlídce je snem mnoha žen i mužů. Kdo by totiž nechtěl nahlédnout tam, kde se krásné modelky a modelové převlékají, nanášejí make-up a zkouší choreografii... Naše šatna byla plná dortíků, špendlíků, jehel, zmatku, podpatků, ale ze všeho nejvíce to byla zábava.
Pojďte se se mnou podívat, vezmu vás teď BACKSTAGE! 
Sunday, October 12, 2014

Fashion Show Without Prejudice part 1

It is exactly seven p.m. and ten minutes on the twenty-sixth of October 2014. Nervousness is peaking, one model has just partly ripped her pants, the other one has not finished her hairstyle yet, the number of spectators is growing, the atmosphere is getting sharper, we are ironing the last dress...
When I recall a day so important to me  - a day of my first fashion show - I remember small details like the atmosphere of people clapping their hands and faces not hiding enthusiasm, my tears of happiness, the garden under the Prague castle which is darkly enlightened and my beautiful models performing cloths. I recall the result of hard work not just mine but all people around me. The result, that I am extremely proud of, because I hope that I managed to do things differently. I presented the collection which fits more sizes. Models were dancing to the original music. Everybody who loves fashion could come and for one evening we didn't judge each other...We were without prejudice!

I want to thank once again for everybody named below, it could not happen without you.
Take a look at first part of pictures and also on my new website
http://www.pearlfashiondesigner.com/

XX
-Pearl

Je sedm hodin a deset minut 26. září roku 2014, nervozita vrcholí, jedné modelce se natrhnou kalhoty, druhá nemá dodělané vlasy, počet návštěvníků stoupá, atmosféra se vyostřuje, žehlí se poslední šaty...
Když si zavzpomínám na pro mě tak významný den jako je představení své první kolekce, tak se mi vybaví malé detaily jako je atmosféra tleskajících lidí a tváře neskrývající nadšení, moje slzy štěstí, Ledeburská zahrada, která je temně osvícená a v ní moje krásné modelky předvádějící modely. Promítne se mi výsledek tvrdé práce nejen mojí, ale všech lidí okolo mě. Výsledek, na který jsem pyšná, protože se mi doufám povedlo, udělat věci jinak. Představila jsem kolekci, která sluší více velikostem. Modelky tančily na originální hudbu. Přišel každý, koho móda baví a na jeden večer nikdo nikoho neodsuzoval... Byli jsme totiž bez předsudků!

Tomuto výsledku vděčím všem níže jmenovaným, a proto jim ještě jednou vřele děkuji.
Prohlédněte si první část fotek a navštivte také moje nové webové stránky
http://www.pearlfashiondesigner.com/

XX
-PearlPartners/Partneři akce
Media partner/Mediální partner: Xpose: Nelson Volk, Tomáš Štegmann www.xpose.cz
Moderator/Moderátor: Tomáš Štegmann
Choreography/Choreografie: Kateřina Fojtíková
Photographer of the collection/Fotografie kolekce: Tomáš Štegmann
Photos from show/Fotografie z akce: Marek Novotný, Eliška Muchová, Lucka Pávová
Realization of cloths/Realizace oděvů: Pearl, Radka Eismannová, Helga Brandtlová, Krejčovství Říčany
Fabrics/Látky: Azienda Tessile Romana,  Látky Mráz, Galanterie Flachs Říčany
Make-up artist : Kristina Pospíšilová
Hair stylist: Natálie Brandtlová
Logistics/Logistika: Jan Filip
Models/Modelky: Audrey Brandtlová, Klára Bulíčková, Barbora Filipová, Alexandra Giogasová , Veronika Horáková, Markéta Klimtová,  Veronika Klimtová, Nina Kožešníková, Lenka Krchová,  Eliška Muchová, Tereza Anna Štegmannová, Kristýna Zahradníčková
Assistents/Asistenky: Kristýna Nádvorníková, Aneta Haushalterová, Daniel Odvárko
Camera/Kamera: Pavel Šorel, Stanislav Kadeřábek
Hostesses/Hostesky: Aneta Malinová, Nikola Řeháková, Zuzana Kolací

Special Thanks:
At the first place I would like to thank for all help and support to my family, my boyfriend, all my friends and schoolmates. Thanks to them we managed to create a team and make a dream become reality. 
I also want to thank to palace gardens for enabling holding the fashion show, to Mr. Rudolf Křesťan for the text about Pearl, to studio Flachs for borrowing atelier to make a photo shoot, to Masaryk's grammar school for support and to PHDr. Ladislav Řezníček for allowing the Italian inspiration.

Speciální poděkování:
         Na prvním místě bych zde chtěla poděkovat za pomoc a veškerou podporu své rodině, mému příteli, všem přátelům a spolužákům. Díky nim se nám podařilo utvořit tým a přeměnit sen ve skutečnost.

          Dále vřele děkuji palácovým zahradám za umožnění konání akce, panu Rudolfu Křesťanovi za text o perle, ateliéru Flachs Říčany za zapůjčení prostor na focení, Masarykovu klasickému gymnáziu Říčany za podporu a PHDr. Ladislavu Řezníčkovi za umožnění italské inspirace.

My moderator Tom <3 / Můj moderátor Tom  <3

                                       
                  Can you spot Audrey among the models? :) Najdete mezi modelkami Audrey? :)Sunday, October 5, 2014

Red Collection by Pearl

        
        When you say prejudice, most people probably think of the racial one. But there are many other prejudices and we have to fight against all of them. I specifically wanted to focus on the fashion ones. Do you think prejudices in fashion are nonsense? How many times have you however condemned someone without knowing them, and only by the way they’re dressed?
        We often judge by clothes not only the social group one belongs to, but also if they’re decent, if her skirt isn’t too short, if he’s not of a different sexual orientation, or we ask ourselves, if they can afford to wear what they do. With this is also associated prejudice about weight. Fashion shows are largely confined to the smallest size. And when we talk about the fashion world in general, it is enclosed in a small group, and if you’re not a blogger, designer or an editor, you probably won’t be able to reach a large number of events.
        I said to myself: „What if we did things differently?“ And a unique collection of four models in different sizes was created. It suits someone size 36 as well as 40. Someone 150cm high as well as 180cm high and fits all curves. Let’s get rid of fashion prejudices!
        The collection was specially designed for a woman or girl who is confident, pleased with herself and independent. It is not important to her, what others think, but how she feels. Shades of red underline her temperament and ambition. Such is a woman in the Pearl models.
        For orders or more information please contact fashiondesignerpearl@gmail.com. 
You can also check out my website: www.pearlfashiondesigner.com
Photos from fashion show are coming soon!


        Když se řekne předsudek, tak se většině lidí zřejmě vybaví ten rasový. Předsudků ale existuje celá řada a je potřeba bojovat proti všem. Já konkrétně, se chtěla zaměřit na ty módní. Myslíte si, že je nesmysl, aby se v módě nějaké předsudky vyskytovaly? Kolikrát jste však někoho odsoudili, aniž byste ho znali, a to podle toho, jak je oblečený?
        Často dle oblečení nejen, že posuzujeme, do jaké sociální skupiny člověk asi patří, ale dokonce i to, jestli je slušný, zdali nemá moc krátkou sukni, není -li jiné sexuální orientace, nebo si pokládáme otázku, jestli si tohle oblečení může dovolit. S tímto se jako další pojí i předsudek o váze. Módní přehlídky se prostě z velké části omezují na tu nejmenší velikost. A když se budeme bavit o módním světě jako takovém, tak ten je uzavřený v malé společnosti a pokud nejste bloger, návrhář nebo redaktor, pravděpodobně se k velkému množství událostí ani nedostanete.
        Řekla jsem si: „Co kdybychom udělali věci trochu jinak?“ A tak vznikla unikátní kolekce čtyř modelů v různých velikostech, která sluší někomu s velikostí 36 stejně jako 40. Která sluší někomu vysokému 150 cm i 180 cm a která padne na všechny křivky. Pojďte se mnou zbavit módu předsudků!
        Kolekce byla speciálně navržena pro ženu nebo dívku, která je sebevědomá, spokojená sama se sebou a nezávislá. Není pro ni důležité, co si o ní myslí ostatní, ale jak si připadá ona. Tóny červené barvy podtrhují její temperament a cílevědomost. Taková je žena v Pearl modelech.
        Pro objednávky modelů nebo více informací prosím kontaktujte fashiondesignerpearl@gmail.com.
Webové stránky naleznete zde: www.pearlfashiondesigner.com
Můžete se také těšit na fotky z přehlídky! Objeví se tu již brzy...


                                                                         xx
                                                                        Pearl