Pages

Sunday, October 19, 2014

Fashion show Without Prejudice Part 2 (backstage)

Backstage on a fashion show is a dream of many women and men. Because who wouldn't love to see the beautiful models all around getting dressed, putting on their make-up and making a rehearsal...Well our dressing room was full of cupcakes, pins, chaos, high heels but mainly fun!
Now let me take you BACKSTAGE!

Zákulisí na módní přehlídce je snem mnoha žen i mužů. Kdo by totiž nechtěl nahlédnout tam, kde se krásné modelky a modelové převlékají, nanášejí make-up a zkouší choreografii... Naše šatna byla plná dortíků, špendlíků, jehel, zmatku, podpatků, ale ze všeho nejvíce to byla zábava.
Pojďte se se mnou podívat, vezmu vás teď BACKSTAGE! 
Sunday, October 12, 2014

Fashion Show Without Prejudice part 1

It is exactly seven p.m. and ten minutes on the twenty-sixth of October 2014. Nervousness is peaking, one model has just partly ripped her pants, the other one has not finished her hairstyle yet, the number of spectators is growing, the atmosphere is getting sharper, we are ironing the last dress...
When I recall a day so important to me  - a day of my first fashion show - I remember small details like the atmosphere of people clapping their hands and faces not hiding enthusiasm, my tears of happiness, the garden under the Prague castle which is darkly enlightened and my beautiful models performing cloths. I recall the result of hard work not just mine but all people around me. The result, that I am extremely proud of, because I hope that I managed to do things differently. I presented the collection which fits more sizes. Models were dancing to the original music. Everybody who loves fashion could come and for one evening we didn't judge each other...We were without prejudice!

I want to thank once again for everybody named below, it could not happen without you.
Take a look at first part of pictures and also on my new website
http://www.pearlfashiondesigner.com/

XX
-Pearl

Je sedm hodin a deset minut 26. září roku 2014, nervozita vrcholí, jedné modelce se natrhnou kalhoty, druhá nemá dodělané vlasy, počet návštěvníků stoupá, atmosféra se vyostřuje, žehlí se poslední šaty...
Když si zavzpomínám na pro mě tak významný den jako je představení své první kolekce, tak se mi vybaví malé detaily jako je atmosféra tleskajících lidí a tváře neskrývající nadšení, moje slzy štěstí, Ledeburská zahrada, která je temně osvícená a v ní moje krásné modelky předvádějící modely. Promítne se mi výsledek tvrdé práce nejen mojí, ale všech lidí okolo mě. Výsledek, na který jsem pyšná, protože se mi doufám povedlo, udělat věci jinak. Představila jsem kolekci, která sluší více velikostem. Modelky tančily na originální hudbu. Přišel každý, koho móda baví a na jeden večer nikdo nikoho neodsuzoval... Byli jsme totiž bez předsudků!

Tomuto výsledku vděčím všem níže jmenovaným, a proto jim ještě jednou vřele děkuji.
Prohlédněte si první část fotek a navštivte také moje nové webové stránky
http://www.pearlfashiondesigner.com/

XX
-PearlPartners/Partneři akce
Media partner/Mediální partner: Xpose: Nelson Volk, Tomáš Štegmann www.xpose.cz
Moderator/Moderátor: Tomáš Štegmann
Choreography/Choreografie: Kateřina Fojtíková
Photographer of the collection/Fotografie kolekce: Tomáš Štegmann
Photos from show/Fotografie z akce: Marek Novotný, Eliška Muchová, Lucka Pávová
Realization of cloths/Realizace oděvů: Pearl, Radka Eismannová, Helga Brandtlová, Krejčovství Říčany
Fabrics/Látky: Azienda Tessile Romana,  Látky Mráz, Galanterie Flachs Říčany
Make-up artist : Kristina Pospíšilová
Hair stylist: Natálie Brandtlová
Logistics/Logistika: Jan Filip
Models/Modelky: Audrey Brandtlová, Klára Bulíčková, Barbora Filipová, Alexandra Giogasová , Veronika Horáková, Markéta Klimtová,  Veronika Klimtová, Nina Kožešníková, Lenka Krchová,  Eliška Muchová, Tereza Anna Štegmannová, Kristýna Zahradníčková
Assistents/Asistenky: Kristýna Nádvorníková, Aneta Haushalterová, Daniel Odvárko
Camera/Kamera: Pavel Šorel, Stanislav Kadeřábek
Hostesses/Hostesky: Aneta Malinová, Nikola Řeháková, Zuzana Kolací

Special Thanks:
At the first place I would like to thank for all help and support to my family, my boyfriend, all my friends and schoolmates. Thanks to them we managed to create a team and make a dream become reality. 
I also want to thank to palace gardens for enabling holding the fashion show, to Mr. Rudolf Křesťan for the text about Pearl, to studio Flachs for borrowing atelier to make a photo shoot, to Masaryk's grammar school for support and to PHDr. Ladislav Řezníček for allowing the Italian inspiration.

Speciální poděkování:
         Na prvním místě bych zde chtěla poděkovat za pomoc a veškerou podporu své rodině, mému příteli, všem přátelům a spolužákům. Díky nim se nám podařilo utvořit tým a přeměnit sen ve skutečnost.

          Dále vřele děkuji palácovým zahradám za umožnění konání akce, panu Rudolfu Křesťanovi za text o perle, ateliéru Flachs Říčany za zapůjčení prostor na focení, Masarykovu klasickému gymnáziu Říčany za podporu a PHDr. Ladislavu Řezníčkovi za umožnění italské inspirace.

My moderator Tom <3 / Můj moderátor Tom  <3

                                       
                  Can you spot Audrey among the models? :) Najdete mezi modelkami Audrey? :)Sunday, October 5, 2014

Red Collection by Pearl

        
        When you say prejudice, most people probably think of the racial one. But there are many other prejudices and we have to fight against all of them. I specifically wanted to focus on the fashion ones. Do you think prejudices in fashion are nonsense? How many times have you however condemned someone without knowing them, and only by the way they’re dressed?
        We often judge by clothes not only the social group one belongs to, but also if they’re decent, if her skirt isn’t too short, if he’s not of a different sexual orientation, or we ask ourselves, if they can afford to wear what they do. With this is also associated prejudice about weight. Fashion shows are largely confined to the smallest size. And when we talk about the fashion world in general, it is enclosed in a small group, and if you’re not a blogger, designer or an editor, you probably won’t be able to reach a large number of events.
        I said to myself: „What if we did things differently?“ And a unique collection of four models in different sizes was created. It suits someone size 36 as well as 40. Someone 150cm high as well as 180cm high and fits all curves. Let’s get rid of fashion prejudices!
        The collection was specially designed for a woman or girl who is confident, pleased with herself and independent. It is not important to her, what others think, but how she feels. Shades of red underline her temperament and ambition. Such is a woman in the Pearl models.
        For orders or more information please contact fashiondesignerpearl@gmail.com. 
You can also check out my website: www.pearlfashiondesigner.com
Photos from fashion show are coming soon!


        Když se řekne předsudek, tak se většině lidí zřejmě vybaví ten rasový. Předsudků ale existuje celá řada a je potřeba bojovat proti všem. Já konkrétně, se chtěla zaměřit na ty módní. Myslíte si, že je nesmysl, aby se v módě nějaké předsudky vyskytovaly? Kolikrát jste však někoho odsoudili, aniž byste ho znali, a to podle toho, jak je oblečený?
        Často dle oblečení nejen, že posuzujeme, do jaké sociální skupiny člověk asi patří, ale dokonce i to, jestli je slušný, zdali nemá moc krátkou sukni, není -li jiné sexuální orientace, nebo si pokládáme otázku, jestli si tohle oblečení může dovolit. S tímto se jako další pojí i předsudek o váze. Módní přehlídky se prostě z velké části omezují na tu nejmenší velikost. A když se budeme bavit o módním světě jako takovém, tak ten je uzavřený v malé společnosti a pokud nejste bloger, návrhář nebo redaktor, pravděpodobně se k velkému množství událostí ani nedostanete.
        Řekla jsem si: „Co kdybychom udělali věci trochu jinak?“ A tak vznikla unikátní kolekce čtyř modelů v různých velikostech, která sluší někomu s velikostí 36 stejně jako 40. Která sluší někomu vysokému 150 cm i 180 cm a která padne na všechny křivky. Pojďte se mnou zbavit módu předsudků!
        Kolekce byla speciálně navržena pro ženu nebo dívku, která je sebevědomá, spokojená sama se sebou a nezávislá. Není pro ni důležité, co si o ní myslí ostatní, ale jak si připadá ona. Tóny červené barvy podtrhují její temperament a cílevědomost. Taková je žena v Pearl modelech.
        Pro objednávky modelů nebo více informací prosím kontaktujte fashiondesignerpearl@gmail.com.
Webové stránky naleznete zde: www.pearlfashiondesigner.com
Můžete se také těšit na fotky z přehlídky! Objeví se tu již brzy...


                                                                         xx
                                                                        PearlThursday, September 18, 2014

Last day of Fashion Week in Prague

Here is my outfit that I wore to last evening of Fashion Week in Prague. It´s a long edgy emerald green dress that I bought in one Italian boutique decorated with simple but massive gold jewels and purse. 
I must say I enjoyed very much this week. I had a holiday so I had enough quality time to spend with my bff Nena. We attended many fashion shows and had a lovely time. I am sure that amazing Alfredo Villalba designs will stay in my mind for a very long time. 

Tentokrát mám pro Vás outfit z posledního večera Unique Fashion Week. Jedná se o dlouhé edgy šaty ve smaragdové barvě (ten odstín prostě miluju), které jsem koupila v jednom italském butiku, doplněné jednoduchými ale výraznými zlatými šperky a psaníčkem. 
Musím říct, že jsem si celou akci skvěle užila a jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit. Udělala jsem si volno a měla tak dost času, který jsem mohla strávit se svojí nejlepší kamarádkou Nenou. Navštívily jsme spoustu přehlídek a vychutnaly si týden módy, jak se patří. A designy Alfredo Villalba mi myslím ještě dlouho zůstanou v paměti. 

Mějte se krásně.

xx

Audrey

Tuesday, September 16, 2014

Vintage 20s and 30s

Some of you who read our blog regularly probably know how much we love everything vintage, how we adore black and white movies and how we sometimes desire to be transferred to another time. This Saturday such a transport happened to us and we found ourselves at a party in First Czechoslovak Republic period (20s and 30s). It means fashion, historic palace near Prague Castle, lovely company of ladies and gentlemen and of course: jazz! We invite you to dream with us for a while...

Někteří z vás, kteří čtete blog pravidelně, už nejspíš víte, jak moc milujeme všechno vintage, jak roztáváme u černobílých filmů a jak občas zatoužíme přenést se do jiné doby. Tuto sobotu se nám takový přenos splnil a my jsme se ocitly na společenském setkání v období První republiky. To znamená dobová móda, historické prostory Martinického paláce, velmi milá společnost dam a gentlemanů a samozřejmě: jazz! Pojďte se na chvíli zasnít s námi....

xx

Audrey and PearlAudrey: All pieces I wore that night are very precious to me and I wear them only during special occasions.  Dress: vintage (my dear mum´s ). Necklace: vintage (belonged to my grandma). Scarf: vintage from Algeria, it  has a very special meaning for me. Purse: Vintage Studio in Prague. Ring: vintage from Florence. Hair decoration: I designed and created it myself.
Audrey: všechny kousky, které jsem ten večer měla na sobě, jsou pro mě velmi  vzácné a nosím je jen při zvláštních příležitostech. Šaty: vintage (patří mojí mamince). Náhrdelník: vintage (po mojí prababičce). Šál: je vintage z Alžírka a má pro mě velmi zvláštní význam. Kabelka: Vintage Studio. Prsten: vintage z Florencie. Ozdobu ve vlasech jsem navrhla a vytvořila já.
 


With my Nena and  amazingly talented artists - Lukáš Lindner (on the right) and hairstylist Martin Vitovic.
S mojí Nenou a úžasnými umělci, návrhářem Lukášem Lindnerem (vpravo) a kadeřníkem Martinem Vitovicem.
 Pearl loves her golden vintage watch that her grandpa gave her.
Pearl miluje svoje zlaté hodinky, které jí daroval děda.


Nepřekonatelní Melody Makers!


Za pozvání na tento nezapomenutelný a stylový večer velmi děkujeme 
panu Petrovi Krabičkovi a panu Pavlu Fárovi.