Pages

Sunday, May 22, 2016

Pearl's "What time is it?" collection


Ležel přede mnou prázdný papír, tužka a nápad na novou kolekci. Chtěla jsem vytvořit něco, co nebude kopírovat neustálé střídání skinny jeans a zvonáčů, a pak mi to došlo, co si vzít inspiraci od někoho, kdo uměl oblékání nejlépe? Ano, od našich předků a přetvořit tak jednotlivé historické trendy do dnešní doby. Proto vznikla kolekce o osmi modelech inspirovaná různými obdobími. Začíná u gotiky, renesance a baroka přes hravé rokoko a pravidelný klasicismus se vydává na chvíli do anglického viktoriánského období a končí u secese a hranatého kubismu. Dalším krokem pro mě bylo pokračovat v mém pojetí módy, tedy vybrat si pro každý model múzu, skutečnou ženu, které model sedne nejlépe. Až přede mnou najednou na zkoušce stály úspěšné a ambiciózní ženy, matky, dámy a mladé slečny s posláním. A tak vznikla moje druhá kolekce nehledě na předsudky k věku, výšce váze nebo čemukoliv jinému.  Zároveň jsem se ale nově vydala i ekologickou cestou a vybrala si látky, které jsou šetrné k přírodě, organické, fur-free, veganské a s ohledem na lidi, kteří je vyrábí. Za uskutečnění mých vizí a ideálů, ale nejvíce vděčím celému svému týmu, rodině, mému příteli a všem sponzorům na crowfundingu. Děkuji  
Z celého srdce

-Pearl

There was a plain paper in front of me, a pencil and an idea. I wanted to create something, that wouldn’t constantly repeat skinny jeans and bell bottoms and then I realized, that I could take an inspiration from someone who could dress the best. Yes, our ancestors and remake individual historical trends to our times. That’s the reason why a small collection of eight models inspired by different time period was created. Starting with Gothic, Renaissance, Baroque,through playful Rococo, traveling for a moment to the English Victorian era and finishing with Art Nouveau and square Cubism. Another step for me was to continue in fashion from my point of view, therefore pick for every model my muse, a real woman, who will wear the clothes the best. And suddenly before me were ambitious women, mothers, ladies and young girls with a mission. And that’s how my second collection was created, notwithstanding on prejudices in age, height, weight or anything else. Newly I also took an ecological path and I chose fabrics which are friendly to nature, organic, fur-free, vegan and with regards to the people, who produce them. For the realization of my dreams and visions I am grateful to my whole team, my parents, and my boyfriend and to all of the sponsors on a crowd-funding website. Thank you!  
From the bottom of my heart

-Pearl
Thursday, April 21, 2016

Lindex Showroom Garden Party

I was interested in seeing the new Lindex collection so I had to go to its showroom garden party at least for a minute. The pieces have my preferred colors (white, navy blue, emerald) and their soul is an elegant lady but I think they are also quite wearable for a nice day look. Now I am trying to resist that striped blue-white dress and the lace top so we will see how it turns out :).

P. S.: I love my top with the motive of The Little Prince that my sister Pearl created for me. I can have our favourite hero by my side. How do you like it?

Zaujala mě nová kolekce Lindex,  a tak jsem musela alespoň na chvilku zaskočit do showroomu na malou garden party při příležitosti jejího uvedení.
Jednotlivé kousky jsou v mých milovaných barvách (bílá, námořnická modrá, smaragdová) a jejich duchem je elegantní dáma, ale zároveň jsou podle mě i dobře nositelné jako milý denní look . Snažím se odolat těm bílomodrým proužkovaným šatům a krajkovému topu, tak uvidíme, jak to dopadne :).

P. S.:  Ségra Pearl mi vytvořila top s motivem Malého prince, takže mám díky tomu naši oblíbenou postavu u sebe. Co na něj říkáte?

xx
AudreyThe top♥ Dessine-moi un mouton♥Necklace: Italian market, Top: Pearl, Jacket: H&M, Skirt: Orsay, Shoes: Deichman, Mood: Mine :)

Wednesday, January 20, 2016

Ice Birthdays & Gifts Alternative

When Pearl and me were little we used to do figure skating. So we have decided to celebrate our birthdays (Pearl´s with half year delay) on ice. There was a dress code called "fairy tale dream" and we have enjoyed this night with couple of friends a lot under the Prague Žižkov Tower. The night was full of lights and melodies by Frank Sinatra and Glenn Miller. And I also have a tip for you that worked for us very well: instead of gifts your guests can just give a volunteer contribution and what you raise you give to the charity of your choice. Not only you will make someone who needs it happy but your guest will also get rid of the stress related to the present shopping - and that really counts, doesn´t it? :)

Jako malé jsme se s Pearl věnovaly krasobruslení, tak jsme se rozhodly, že oslavíme naše narozeniny (u Pearl s půlročním zpožděním) na ledě. Dresscode zněl "fairy tale dream" a my jsme si tuhle noc s pár přáteli pod Žižkovskou věží prozářenou lampami spolu s melodiemi od Franka Sinatry a Glenna Millera moc užily. A mám pro vás i tip, který se nám hned na poprvé hezky osvědčil: místo dárku (často sháněném na poslední chvíli) Vám může dát každý dobrovolný příspěvek na předem určený charitativní účel. Nejen že uděláte radost někomu, kdo ji nejspíš už dlouho neměl, ale navíc zbavíte své hosty zbytečného stresu spojeného se sháněním dárku - a to se vyplatí, ne? :)

xx
Audrey


A very serious author´s note: The blurriness is strictly an artistic intension that has nothing to do with bad lightning and movement,
Velmi vážná poznámka autorky: Rozmazanost fotek je výlučně uměleckým záměrem, který v žádném ohledu nesouvisí se špatným osvětlením a pohybem.


Monday, November 23, 2015

Stinak Fashion Show

We live in the world where we are able to talk in one sentence about new Starbucks Xmas cup and the attacks in Paris. And when I try to discuss the terrorist attacks with someone, they end up talking about profile pictures on Facebook and if you should change it to tricolour or not. That's why I am sometimes not it mood to write another post about how I got up, put a new skirt on and I combined it with a purse. Because I think there much more important stuff although I love blogging. Then I realized that our blog doesn't have to be superficial maybe also just because I will tell that this is how I feel about it.
Last week with a little sceptical mood I went to see a fashion show, where very VIP people were pushing in the line just to be seen in the first row (oh, how I hate this). And where I thought one model was definitely female, because I thought male model can never has such thin legs (apparently he can). But then my most favorite Czech fashion designer Vladimír Staněk had his show with his brand STINAK and my mood got better. Simply WOW! He is just a genius who will always be an inspiration for me. So how to end today's article? Always do what you love. Do it as you like. Do the best you can and everything will come true.

Yours
-PearlŽijeme ve světě, kde jsme schopní jednou větou řešit nové vánoční Starbucks kelímky a útoky v Paříži. Stejně se ale pak veškerá konverzace, kterou o teroristických útocích začnu, stočí pouze na to, jestli by si člověk měl profilovku změnit na trikolóru nebo ne. Proto se mi občas do těchto "hodnotných" rozhovorů nechce ještě přispívat novým článkem o tom, jak jsem vstala, oblékla si novou sukni a zkombinovala to s kabelkou. Přijdou mi totiž důležitější věci, i když mám blogování hrozně ráda. Pak jsem si ale řekla, že náš blog nemusí být povrchní už třeba jenom tím, že Vám upřímně napíšu, že si tohle myslím.
Minulý týden jsem pak s trochu skeptickou náladou šla na přehlídku, kde se velmi VIP lidé tlačili přes sebe do první řady jen proto, aby tam byli viděni (jak já tohle nesnáším), a kde jsem si modela spletla s modelkou, protože mi nepřišlo možné, aby měl chlap tak hubené nohy (očividně je to možné). Pak ale přišel na řadu můj nejoblíbenější český návrhář Vladimír Staněk se svou značkou STINAK, čímž se mi náláda hned zlepšila. Prostě a jednoduše wow! On je génius, který pro mě bude vždycky inspirací. Takže závěr dnešního článku? Dělejte co Vás baví a dělejte to podle sebe a jak nejlépe umíte a když do toho dáte všechno, vyjde to!

 Vaše
-Pearl


My outfit for the fashion show


Sunday, October 11, 2015

The air, the field, the painting...

Inside I keep the feeling of one summer weekend where only the sun, the wind, the mountains, the field and sky existed - and us in between. I took his colours and brushes and sank into them with him. I didn´t care that I can´t really paint. It was the only thing in a long time with which I forgot about the goals, the time management and the rules. I wish to everyone on the world to live such a weekend because its positive vibe would logically lead to a world peace.


Nosím si v sobě jeden letní víkend, ve kterém existovaly jen slunce, vítr, hory, pole, nebe a mezitím my dva. Vzala jsem jeho barvy a štětce a ponořila se do nich s ním. A neodradilo mě ani to, že malovat vlastně neumím. Byla to po dlouhé době jediná aktivita, u které jsem zapomněla na cíle, harmonogramy a pravidla. Přeju každému na světě, aby si zažil si podobný víkend, protože jeho pozitivní nabití by logicky vedlo k celosvětovému míru.

xx

Audrey

Sunday, August 16, 2015

Why is Rome so wonderful for me

After weeks or may be even months (or ages?) of studying and working tasks we (me, Pearl, our parents and our other halfs) locked these assignments at home and got on a plane to Rome. This city always surprises us with something new (or really old):
Picturesque streets with cafés where we can taste the best gelato after discovering a vintage shop or a treasure on a market nearby.
The fact that we understand a few Italian words and we get the feeling like we are fluent (although it is not probably about the city).
That unforgettable moment when sitting next to my love I listen to the highlight of my favorite Nessun Dorma  in the middle of the ancient Caracalla spa. And Puccini keeps playing in my heart whenever I am happy long after my arrival to Prague…


Po týdnech, snad i měsících (nebo věčnosti?) studijních a pracovních povinností jsme já, Pearl, rodiče a naše drahé polovičky zamkli všechny úkoly na sto západů doma a nasedli do letadla - směr Řím. Tohle místo nás vždycky potěší něčím novým (nebo hodně starým):
Malebnými uličkami s kavárnami, kde dostanete nejlepší gelato potom, co objevíte vintage obchůdek nebo nějaký skvost na trhu.  
Faktem, že pochopíte pár slov italsky a nabudete dojmu, že plynně mluvíte (i když za to asi město nemůže).
Tou nezapomenutelnou chvílí, kdy slyšíte po boku své láskv vrchol arie Nessun dorma rozléhající se v antických Caracallových lázních. A Puccini hraje ve Vašem srdci ještě dlouho po příletu do Prahy, kdykoliv je Vám krásně…

xx
AudreyPhotographed by: Mikoláš Adlof.


Sunday, April 19, 2015

New Firmoo glasses


A lots of people wear glasses just as a fashion accessory. I am unfortunately not one of them. When I am not wearing glasses or lenses I don't see clearly. I have plenty of funny stories when people were greeting me and waving at me from the other side of the street and I had no idea who it was. That's why nowadays I always have a favorite pair in my purse. Right now it's this new model from brand Firmoo, that thanks to black color and elegant shape, goes to every outfit. This one even has lighter glass, so you almost don't feel it and due to UV defense can replace sunglasses. So with their lovely customer service and quick delivery I can only recommend this brand. And now just take a look at the pictures of me resting after the day of work with a great book and of course with glasses.

Do you wear glasses? Do you like it as an accessory? Tell me in the comments.
All photos taken by my boyfriend Tom. :)

 So good night everyone!
XX
-Pearl
Spousta lidí dnes nosí brýle jen jako módní doplněk, což není můj případ. Když nemám čočky nebo brýle, skoro nic nevidím. Stávají se mi tak někdy vtipné situace, jakože mě někdo přes ulicí zdraví mává na mě a já nemám vůbec ponětí, kdo to je. Proto jsem si už teď zvykla mít svůj oblíbený pár vždycky u sebe. Nově je to teď model od značky Firmoo, který se jednak barvou, elegantním tvarem a jednoduchým provedením hodí ke každému outfitu. Konkrétně tyto mají lehčí skla, takže je skoro ani necítíte a díky UV ochraně mi často nahrazují i sluneční brýle, takže je mohu jedině doporučit. A teď už si akorát prohlédněte následující fotky, kdy jsem se vrátila pozdě z práce a odpočívám s dobrou knihou a samozřejmě brýlemi. 

Vy nosíte brýle? A máte je rádi právě jako módní doplněk? Napište mi do komentářů.
Autorem všech fotek je můj přítel Tom. :)

Tak dobrou noc!
XX
-Pearl