Pages

Sunday, February 15, 2015

Milan is my city


 As a Christmas present I gave Tom air tickets to Milan for the end of January. It seemed like a very good idea until we found out that the Italians don't turn on heating neither in cafes nor at home, so our next trip will probably be to some warm climate area. We had our accommodation again via couchsurfing and this time we lived in literally international flat with one Frenchman, three Chinese girls, one man from Colorado and our Italian host Marco, so we are full of experiences.

The city bewitched us! You enjoy it even more when you act like an Italian. So that's why you should have three espressos a day, eat pizza, pasta, canollo and drink prossecco to your lunch. Don't hurry, have a style and be in love to fit in completely and the tourists will ask you how to get somewhere. And what you cannot miss? Taking a walk in front of Dom is a must and if you didn't saw Da Vinci's Last Supper it's like you weren't in Milan at all. To have a good luck you have to turn around on bull's testicles in Gallery of Victorio Emmanuelle II., then explore all those luxury boutiques. Rest for a while and enrich your knowledge about Italian painters in la Brera picture gallery or a museum about history of fashion in Pallazo Morando is also a great choice. While you do all that, try to inhale the street style of this fashion capital and look around to see Chiara Ferragni taking a walk.

Have a lovely new week!
-Pearl

Jako vánoční dárek jsem dala Tomovi dvě letenky do Milána na konec ledna, což vypadalo jaký skvělý nápad až do doby, než jsme zjistili, že Italové nikde ani v kavárnách, ani doma netopí, takže příští výlet plánujeme spíše do teplých krajin. Bydleli jsme opět přes couchsurfing a tentokrát jsme se octli v doslova mezinárodním bytě s Francouzem, třemi Číňankami, Coloráďanem, a naším hostitelem, italským umělcem Marcem, takže zážitků máme plno.

Město nás zcela okouzlilo, zvláště si ho užijete, chováte-li se jako Italové. Pijte proto tři espressa denně, jezte pizzu, pastu, canollo a prossecco si dejte už k obědu. Nikam nespěchejte, mějte styl a buďte zamilovaní, pak dokonale zapadnete a turisté se vás budou ptát na cestu. A co nesmíte minout? Projít se před Dómem je základ, dále kdo neviděl Da Vinciho Poslední večeři Páně jakoby v Miláně ani nebyl. Pro štěstí se prý musíte otočit na býkových varlatech v Galerii Viktora Emanuela II. a zároveň prozkoumejte luxusní butiky. Odpočiňte si a obohaťte obrazy italských malířů v Galerii la Brera, skvělou volbou je také muzeum historie módy v Palazzo Morando. Při tom všem nasávejte street style centra módy a koukejte, jestli se zrovna nejde projít Chiara Ferragni. :)

Krásný nový týden!
 -Pearl
Coat, sweather Bonjour, sunnies and necklace: Lindex.
Kabát, Svetr Bonjour, sluneční brýle a nahrdélník: Lindex. 
Sunday, January 25, 2015

Like Coco Chanel

Pants are through the history very debated part of our wardrobe. Firstly we all started with something that looked like a skirt in Prehistoric time. This habit changed with the invention of pants, which were intended to male fighters so they could move more easily. The tradition of men wearing pants and women skirts lasted very long time. The most known pioneer in wearing pants was George Sand. She provoked men and the whole society not only with the way she looked, but mainly with her novels. The world's view on lady's dressing forever changed Coco Chanel, my idol and ideal. Even more than the perfect models I admire, and I always will, her fearlessness to step out of line and do things differently. But still in the thirties of the 20th century the world famous actress Marlene Dietrich was arrested on her walk dressed in pants for sedition! Today when women enjoy wearing pants, it's considered as usual. But imagine man taking a walk in skirt, would he be considered as normal? Ahh how I hate the word normal, but that's a story for another time... :)
-Pearl

Kalhoty jsou skrz historii velmi diskutovaný kousek šatníku. Nejprve jsme vlastně všichni v pravěku začali u něčeho, co se velmi podobalo sukni. To se ale změnilo s vynálezem kalhot, které byly určeny mužům pro lepší pohyb při boji. Tradice mužů nosících kalhoty a žen sukní přetrvávala skutečně dlouho. Snad nejznámější průkopnicí kalhot byla spisovatelka George Sand, která provokovala muže a celou společnost nejen svým vzhledem, ale hlavně svými romány. Pohled na moderní oblékání ženy, ale rozhodně nejvíc ovlivnila Coco Chanel, můj idol a vzor. Dokonce víc než dokonalé modely obdivuji, a vždycky budu, její nebojácnost vystoupit z řady a udělat věci jinak. Ještě ale v 30. letech 20. století byla celosvětově proslulá herečka Marlene Dietrich zatčena během své procházky Paříží oděná v kalhotách za pobuřování! Když mají dnes ženy chuť vzít si kalhoty, tak je to považované za běžné. Když by si ale muž vyšel v sukni na procházku, byl by považovaný za normálního? Ahh jak já nesnáším slovo normální, ale o tom až zas někdy přístě... :)
-Pearl


 White pants and blouse are from Lindex, jacket from H&M and my boyfriend's bowtie. :)
Bílé kalhoty a halenka jsou z Lindexu, sako z H&M a motýlka mi půjčil přítel. :)

Sunday, January 18, 2015

Berlin, I love you!

All blogs, magazines and newspapers are full of the New Year's resolutions. So many people asked me what is mine. Honestly, I think it's all a big nonsense. If I want to do something, than I will do it without waiting for New Year to come. My boyfriend and I said to each other (before Christmas) that we wanted to at least every month travel somewhere and little by little see the world. First on our bucket list was Berlin, because I love the atmosphere there, which is different from any other place on the planet. It is definitely a consequence of its history and the Berlin wall, which divided the city to eastern and western block  for 28 years. Today's Berlin is a centre of many subcultures such as punkers, hipsters and every kind of fetishists. Everyone dresses as he/she feels and nobody is amazed by that, which is the mood you immediately catch. 
My travel tip: After you see tuorists crowded centrum and all "must see" monuments, go and take a walk in quarter called Kreuzberg and have a drink or bier in local bar. The most punk part of the city is just worth it. Otherwise there wouldn't be the best song from Bloc Party about it. (Listen to it below).
In Berlin I also tried for the very first time accommodation trough couchsurfing and I cannot speak highly enough about it. I met great people and the trip was even better. Do you have any experiences with couchsurfing?
And now here's just a question where do I fly this month? And the answer is Milan and I can't wait!

-Yours Pearl
(for all photos I thank to my Tom)

Všechny blogy, časopisy a noviny jsou teď plné novoročních předsevzetí. Takže se mě poslední dobou pořád někdo ptá, jestli já mám nějaké. Upřímně si myslím, že je to celé nesmysl. Pokud něco chci udělat, nemusím čekat do nového roku! S přítelem jsme si řekli (už před Vánoci), že chceme každý měsíc někam alespoň na víkend odjet. A postupně procestovat svět. Jako první na řadu přišel Berlín, protože prostě miluju tu jeho atmosféru, jakou nemá žádné jiné město na světě. Což je určitě důsledek jeho historie a všem známé Berlínské zdi, která město rozdělovala celých 28 let na západní a východní blok. Dnešní Berlín je také centrem všech možných subkultur jako punkerů, hipsterů a snad všechny druhy fetišistů. Každý si tady nosí, co chce a nikdo se nad tím nepozastavuje, což je nálada, která vás úplně pohltí
Cestovní tip: Až projdete turisty nacpané centrum a všechno, co musíte v Berlíně vidět, projděte se ve čtvrti Kreuzberg a sedněte si do nějakého místního baru na pivo nebo drink. Nejvíc punková čtvrť Berlína za to prostě stojí, jinak by o ní přece nebyla ta nejlepší písnička od Bloc party (poslechněte si jí níže).

V Berlíně jsem prvně vyzkoušela ubytování přes couchsurfing a nemůžu si to vynachválit, poznala jsem skvělé lidi a výlet si užila o to víc. Máte také nějaké zkušenosti s couchsurfingem? 
A teď už jen zůstává otázka, kam jedu tenhle měsíc? A odpovědí je Miláno a už se nemůžu dočkat! 

-Vaše Pearl
(za fotky děkuji mému Tomovi)

I grew up a little bit since my first visit in Berlin! :)
Trochu jsem vyrostla od mojí první návštěvy Berlína! :)

There is a wall....

 The Branderburger gate selfie is a must!
Selfie s Braniborskou bránou je nutnost!


Bloc Party: Kreuzberg <3 

Thursday, December 25, 2014

Have Yourself a Merry Little Chritmas...

Audrey  & Pearl would like to wish you a beautiful and meaningful Christmas and a happy year 2015!
We are already looking for surprises and challenges that a new year is bringing to us and we hope it will be acompanied by health, love and peace for all people around the world.


Audrey & Pearl Vám přejí krásné a hodnotně prožité Vánoce a šťastný rok 2015!
Už teď se těšíme, co za překvapení a výzvy nám nový rok zase přinese a přejeme si, aby ta dobrodružství každého jednotlivce na Zemi provázely zdraví, láska a mír.


                                               And Audrey ´s Christmas outfit can´t be missing :).
                                               A Audrey vánoční outfit nějak nemohl chybět :).
Sunday, December 14, 2014

Who are we?

Když někoho poznáme, snažíme si ho vždy někam zařadit, zaškatulkovat. Jakou nálepku nosíte zrovna vy? Je to poznat asi nejlépe, když si nejste jistí o jakém konkrétním člověku je řeč a protože si nepamatujete jména, tak se jednoduše zeptáte: A to je která? Dotázaný pak odpoví, to je ta...co je divná, ta co nemluví nebo ta co je hloupá. Proč se odsuzujeme tak snadno? A víme jací ti lidé vážně jsou? Samozřejmě, že nevíme. Často si o mně lidé myslí, že jsem slušná. Neříkám, že nejsem, ale nic není černobílé a každý z nás má v sobě více stránek. Tyhle fotky, které vznikly ve spolupráci s fotografy Diana Dalsasso a Chef Roussel, jsou důkazem, že umím být i bad girl. :)

When we get to know someone, we try to classify or categorize that person. What label are you wearing? You can find out when you don't  know about who are others talking about. You don't remember names so you just ask:"who is she?" Then you get the answer, that's the...wierd one, quiet one, ugly one, stupid one. Why do we judge so quickly? And do we really know what  the people are like? Sure we don't know. People often say how decent I am. I do not argue I am not, but nothing is black and white and we all have more sites inside. These pictures created in a cooperation with the photographers Diana Dalsasso and Chef Roussel prove that there's a part of a bad girl inside me, too. :)

XX
-Pearl
Sunday, November 30, 2014

Kiehl's

      Today I would like to show you where I have been working since summer. I am a Kiehl's costumer representative in first shop in Prague. We offer skin care, hair care and body care products. Kiehl's was founded as a pharmacy in year 1851 in New York City East Village. In the boutique we do personal consultations, complete with appropriate product recommendations. Not just once have I seen there some beauty bloggers, who all love this cosmetics. But the best part on my job is a great collective, so we are never bored and there's never lack of jokes, too. Come visit me and discover Kiehl's world!

      Dnes jsem se vám rozhodla ukázat, kde od léta pracuji. Jsem Kiehl's costumer representative v prvním pražském obchodě. Specializujeme se na produkty péče o pleť, tělo a vlasy. Byli jsme založeni jako lékárna v roce 1851 v New Yorku ve čtvrti East Village. Přímo v prodejně nabízíme konzultace pleti a výběr produktů na míru. Nejednou jsem zde potkala nějakého beauty blogera nebo blogerku, kteří všichni tuto kosmetiku milují. Nejlepší na mojí práci je ale skvělý kolektiv, takže se nikdy nenudíme, ani vtípků není nikdy málo. Přijďte se za mnou podívat a objevit svět Kiehl's!
My colleagues Nina, Denisa, Margit, and Tereza (laughing as always)
Moje kolegyně Nina, Denisa, Margit a Tereza (rozesmáté jako vždycky)


And what are the best four products according to Pearl?
1) Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash that calms your skin down and also heals some imperfections and is especially great for normal to oily skin type.
2) Hydro-Plumping Re-Texturizing Serum Concetrate with deeply hydrating formula thanks to 15% natural glycerin.
3) Patchouli and Fresh Rose aromatic mist, I just love the smell which keeps me in a great mood whole day.
4) Creme de Corps Grapefruit Whipped Body Butter is a collection that use Victoria Secret's models and they have a good reason for that. So far I haven´t used a body care so hydrating and light at the same time. Grapefruit is in limited Christmas collection.

A čtyři nejlepší produkty podle Pearl?
1) Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash je skvělý čistící gel s měsíčkem lékařským, který pleť uklidňuje a hojí případné nedokonalosti. Je vhodný pro normální až mastnější pleť.
2) Hydro-Plumping Re-Texturizing Serum Concetrate je vysoce hydratační sérum díky 15% glycerinu přírodního původu.
3) Patchouli and Fresh Rose aromatic mist, prostě miluju tu vůni, která mi rozzáří celý den.
4) Creme de Corps Grapefruit Whipped Body Butter je řada, kterou používají modelky Victoria Secret a mají k tomu dobrý důvod. Tak hydratační a zároveň lehký kosmetický produkt péče o tělo jsem nikdy před tím nezkusila. Grapefruit patří k limitované vánoční kolekci.

Have a great week!
Krásný nový týden!

-Pearl
Sunday, November 9, 2014

Why I love Tosca performance in State Opera

Sunday evening is perfect for opera and great company...I love Tosca so I was very pleased to see its perfect classic adaptation in State Opera (Prague).
Lately there has been this trend of "modernizing" the performances. The result unfortunately (as I repeatedly found out) is tasteless hotchpotch which tries to ingratiate by low attempts of jokes and byputting the story in a time which is a senseless mix of historical periods and modern time.
Luckily that is not the case of Tosca performance in State Opera (Prague) which stays faithful to classic jewels of its genre. I believe that when perfection exists, it isn´t right to change it and try to make it modern, but accept it for what it is is and then one can enjoy it in its beauty.


Nedělní večer je jako stvořený pro operu ve skvělé společnosti...Tosca je pro mě srdcovou záležitostí, proto mě velmi potěšilo její perfektní klasické zpracování ve Státní opeře.
Poslední dobou je trendem snaha "oživit"představení a zavést do něj jakési moderní prvky. Výsledkem bohužel bývá (jak jsem se s velkým zklamáním již mnohokrát přesvědčila) nevkusná slátanina, která se snaží zavděčit přízemními pokusy o vtipy a nevhodným zasazením děje do období, které je jakousi neidentifikovatelnou směsicí různých historických období a současnosti.
To naštěstí není případ představení Tosca ve Státní opeře, která zůstává věrná klasickým klenotům svého žánru. Věřím, že existuje-li dokonalost, není správné ji měnit a "modernizovat", ale chápat ji takovou, jaká je, v kontextu, který k ní patří. A pak si ji člověk může vychutnat v celé její kráse.


xx

Audrey


Btw I´m happy I have managed to create this hair adornment. I wanted it exactly like this: wider than normal headband, creation that you place on the hair without hiding the edges, material: black suede. What do you think about my design?;)
Mimochodem - mám radost, že se mi povedlo vytvořit tuto ozdobu do vlasů. Přála jsem si přesně takovou: širší než běžná čelenka, kreace, která se pokládá na vlasy, přičemž se konce neschovávají, materiál: černý semiš. Co si o mém designu myslíte? ;)