Pages

Sunday, January 18, 2015

Berlin, I love you!

All blogs, magazines and newspapers are full of the New Year's resolutions. So many people asked me what is mine. Honestly, I think it's all a big nonsense. If I want to do something, than I will do it without waiting for New Year to come. My boyfriend and I said to each other (before Christmas) that we wanted to at least every month travel somewhere and little by little see the world. First on our bucket list was Berlin, because I love the atmosphere there, which is different from any other place on the planet. It is definitely a consequence of its history and the Berlin wall, which divided the city to eastern and western block  for 28 years. Today's Berlin is a centre of many subcultures such as punkers, hipsters and every kind of fetishists. Everyone dresses as he/she feels and nobody is amazed by that, which is the mood you immediately catch. 
My travel tip: After you see tuorists crowded centrum and all "must see" monuments, go and take a walk in quarter called Kreuzberg and have a drink or bier in local bar. The most punk part of the city is just worth it. Otherwise there wouldn't be the best song from Bloc Party about it. (Listen to it below).
In Berlin I also tried for the very first time accommodation trough couchsurfing and I cannot speak highly enough about it. I met great people and the trip was even better. Do you have any experiences with couchsurfing?
And now here's just a question where do I fly this month? And the answer is Milan and I can't wait!

-Yours Pearl
(for all photos I thank to my Tom)

Všechny blogy, časopisy a noviny jsou teď plné novoročních předsevzetí. Takže se mě poslední dobou pořád někdo ptá, jestli já mám nějaké. Upřímně si myslím, že je to celé nesmysl. Pokud něco chci udělat, nemusím čekat do nového roku! S přítelem jsme si řekli (už před Vánoci), že chceme každý měsíc někam alespoň na víkend odjet. A postupně procestovat svět. Jako první na řadu přišel Berlín, protože prostě miluju tu jeho atmosféru, jakou nemá žádné jiné město na světě. Což je určitě důsledek jeho historie a všem známé Berlínské zdi, která město rozdělovala celých 28 let na západní a východní blok. Dnešní Berlín je také centrem všech možných subkultur jako punkerů, hipsterů a snad všechny druhy fetišistů. Každý si tady nosí, co chce a nikdo se nad tím nepozastavuje, což je nálada, která vás úplně pohltí
Cestovní tip: Až projdete turisty nacpané centrum a všechno, co musíte v Berlíně vidět, projděte se ve čtvrti Kreuzberg a sedněte si do nějakého místního baru na pivo nebo drink. Nejvíc punková čtvrť Berlína za to prostě stojí, jinak by o ní přece nebyla ta nejlepší písnička od Bloc party (poslechněte si jí níže).

V Berlíně jsem prvně vyzkoušela ubytování přes couchsurfing a nemůžu si to vynachválit, poznala jsem skvělé lidi a výlet si užila o to víc. Máte také nějaké zkušenosti s couchsurfingem? 
A teď už jen zůstává otázka, kam jedu tenhle měsíc? A odpovědí je Miláno a už se nemůžu dočkat! 

-Vaše Pearl
(za fotky děkuji mému Tomovi)

I grew up a little bit since my first visit in Berlin! :)
Trochu jsem vyrostla od mojí první návštěvy Berlína! :)

There is a wall....

 The Branderburger gate selfie is a must!
Selfie s Braniborskou bránou je nutnost!


Bloc Party: Kreuzberg <3 

Thursday, December 25, 2014

Have Yourself a Merry Little Chritmas...

Audrey  & Pearl would like to wish you a beautiful and meaningful Christmas and a happy year 2015!
We are already looking for surprises and challenges that a new year is bringing to us and we hope it will be acompanied by health, love and peace for all people around the world.


Audrey & Pearl Vám přejí krásné a hodnotně prožité Vánoce a šťastný rok 2015!
Už teď se těšíme, co za překvapení a výzvy nám nový rok zase přinese a přejeme si, aby ta dobrodružství každého jednotlivce na Zemi provázely zdraví, láska a mír.


                                               And Audrey ´s Christmas outfit can´t be missing :).
                                               A Audrey vánoční outfit nějak nemohl chybět :).
Sunday, December 14, 2014

Who are we?

Když někoho poznáme, snažíme si ho vždy někam zařadit, zaškatulkovat. Jakou nálepku nosíte zrovna vy? Je to poznat asi nejlépe, když si nejste jistí o jakém konkrétním člověku je řeč a protože si nepamatujete jména, tak se jednoduše zeptáte: A to je která? Dotázaný pak odpoví, to je ta...co je divná, ta co nemluví nebo ta co je hloupá. Proč se odsuzujeme tak snadno? A víme jací ti lidé vážně jsou? Samozřejmě, že nevíme. Často si o mně lidé myslí, že jsem slušná. Neříkám, že nejsem, ale nic není černobílé a každý z nás má v sobě více stránek. Tyhle fotky, které vznikly ve spolupráci s fotografy Diana Dalsasso a Chef Roussel, jsou důkazem, že umím být i bad girl. :)

When we get to know someone, we try to classify or categorize that person. What label are you wearing? You can find out when you don't  know about who are others talking about. You don't remember names so you just ask:"who is she?" Then you get the answer, that's the...wierd one, quiet one, ugly one, stupid one. Why do we judge so quickly? And do we really know what  the people are like? Sure we don't know. People often say how decent I am. I do not argue I am not, but nothing is black and white and we all have more sites inside. These pictures created in a cooperation with the photographers Diana Dalsasso and Chef Roussel prove that there's a part of a bad girl inside me, too. :)

XX
-Pearl
Sunday, November 30, 2014

Kiehl's

      Today I would like to show you where I have been working since summer. I am a Kiehl's costumer representative in first shop in Prague. We offer skin care, hair care and body care products. Kiehl's was founded as a pharmacy in year 1851 in New York City East Village. In the boutique we do personal consultations, complete with appropriate product recommendations. Not just once have I seen there some beauty bloggers, who all love this cosmetics. But the best part on my job is a great collective, so we are never bored and there's never lack of jokes, too. Come visit me and discover Kiehl's world!

      Dnes jsem se vám rozhodla ukázat, kde od léta pracuji. Jsem Kiehl's costumer representative v prvním pražském obchodě. Specializujeme se na produkty péče o pleť, tělo a vlasy. Byli jsme založeni jako lékárna v roce 1851 v New Yorku ve čtvrti East Village. Přímo v prodejně nabízíme konzultace pleti a výběr produktů na míru. Nejednou jsem zde potkala nějakého beauty blogera nebo blogerku, kteří všichni tuto kosmetiku milují. Nejlepší na mojí práci je ale skvělý kolektiv, takže se nikdy nenudíme, ani vtípků není nikdy málo. Přijďte se za mnou podívat a objevit svět Kiehl's!
My colleagues Nina, Denisa, Margit, and Tereza (laughing as always)
Moje kolegyně Nina, Denisa, Margit a Tereza (rozesmáté jako vždycky)


And what are the best four products according to Pearl?
1) Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash that calms your skin down and also heals some imperfections and is especially great for normal to oily skin type.
2) Hydro-Plumping Re-Texturizing Serum Concetrate with deeply hydrating formula thanks to 15% natural glycerin.
3) Patchouli and Fresh Rose aromatic mist, I just love the smell which keeps me in a great mood whole day.
4) Creme de Corps Grapefruit Whipped Body Butter is a collection that use Victoria Secret's models and they have a good reason for that. So far I haven´t used a body care so hydrating and light at the same time. Grapefruit is in limited Christmas collection.

A čtyři nejlepší produkty podle Pearl?
1) Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash je skvělý čistící gel s měsíčkem lékařským, který pleť uklidňuje a hojí případné nedokonalosti. Je vhodný pro normální až mastnější pleť.
2) Hydro-Plumping Re-Texturizing Serum Concetrate je vysoce hydratační sérum díky 15% glycerinu přírodního původu.
3) Patchouli and Fresh Rose aromatic mist, prostě miluju tu vůni, která mi rozzáří celý den.
4) Creme de Corps Grapefruit Whipped Body Butter je řada, kterou používají modelky Victoria Secret a mají k tomu dobrý důvod. Tak hydratační a zároveň lehký kosmetický produkt péče o tělo jsem nikdy před tím nezkusila. Grapefruit patří k limitované vánoční kolekci.

Have a great week!
Krásný nový týden!

-Pearl
Sunday, November 9, 2014

Why I love Tosca performance in State Opera

Sunday evening is perfect for opera and great company...I love Tosca so I was very pleased to see its perfect classic adaptation in State Opera (Prague).
Lately there has been this trend of "modernizing" the performances. The result unfortunately (as I repeatedly found out) is tasteless hotchpotch which tries to ingratiate by low attempts of jokes and byputting the story in a time which is a senseless mix of historical periods and modern time.
Luckily that is not the case of Tosca performance in State Opera (Prague) which stays faithful to classic jewels of its genre. I believe that when perfection exists, it isn´t right to change it and try to make it modern, but accept it for what it is is and then one can enjoy it in its beauty.


Nedělní večer je jako stvořený pro operu ve skvělé společnosti...Tosca je pro mě srdcovou záležitostí, proto mě velmi potěšilo její perfektní klasické zpracování ve Státní opeře.
Poslední dobou je trendem snaha "oživit"představení a zavést do něj jakési moderní prvky. Výsledkem bohužel bývá (jak jsem se s velkým zklamáním již mnohokrát přesvědčila) nevkusná slátanina, která se snaží zavděčit přízemními pokusy o vtipy a nevhodným zasazením děje do období, které je jakousi neidentifikovatelnou směsicí různých historických období a současnosti.
To naštěstí není případ představení Tosca ve Státní opeře, která zůstává věrná klasickým klenotům svého žánru. Věřím, že existuje-li dokonalost, není správné ji měnit a "modernizovat", ale chápat ji takovou, jaká je, v kontextu, který k ní patří. A pak si ji člověk může vychutnat v celé její kráse.


xx

Audrey


Btw I´m happy I have managed to create this hair adornment. I wanted it exactly like this: wider than normal headband, creation that you place on the hair without hiding the edges, material: black suede. What do you think about my design?;)
Mimochodem - mám radost, že se mi povedlo vytvořit tuto ozdobu do vlasů. Přála jsem si přesně takovou: širší než běžná čelenka, kreace, která se pokládá na vlasy, přičemž se konce neschovávají, materiál: černý semiš. Co si o mém designu myslíte? ;)

Sunday, November 2, 2014

Rome street style


Today we decided to revive this chilly weather and give you lots of sun and Italian fashion. Pearl was in summer carrying a camera and she tried to capture the spirit of Roman fashion. Because there's really something special about the street style in here. When you walk for example in London you admire the perfection of outfits, in Berlin everyone is just themselves and in Paris everyone is chic. But in Rome? Romans look elegant even taking out the trash. They have the ability to look in though-out outfit just like they have just left house without spending one hour before mirror. And the way gentlemen can wear suits? That's a chapter itself, well take a look!

Dnes jsme se rozhodly oživit trochu to sychravé počasí a dát vám pořádnou dávku italské módy a slunce. Pearl s sebou v létě nosila zrcadlovku a snažila se zachytit římského módního ducha. Na street stylu je tady totiž něco zcela výjimečného. Když se třeba procházíte v Londýně, tak se kocháte promyšleností outfitů, V Berlíně je každý prostě svůj a v Paříži zase chic. Ale v Římě? Římané vypadají elegantně, i když vynáší odpadky. Mají totiž schopnost působit v zcela dokonalému outfitu jakoby právě vyšli z domu a netrávili před odchodem tak hodinu upravováním. A to, jak zdejší páni umí nosí obleky? To je kapitola sama o sobě, podívejte se sami!


Sunday, October 26, 2014

That black labrador girl, autumn and me

Lately there has been many changes in our lives (mostly good ones) and sometimes it seemed like the days were a fast-forward movie. Work, new school (that I love!), unfinished projects, social events, trainings and courses...It was a perfect time to have a relaxing family day. So Neri, our black labrador girl, decided she wanted to do an autumn photo shoot with me and my new wine red bomber jacket from Jus d´Orange - Paris. Why not fulfill her wish? And as you can se we had a lot of fun :D...

Lovely autumn to everyone!

xx


Poslední dobou nastalo v našich životech mnoho změn (většinou dobrých) a byly dny, kdy se mi zdálo, že je svět jako film přetáčený dopředu. Práce, nová škola (super!), projekty čekající na dokončení, společenské akce, semináře a kurzy...Právě proto byl pravý čas na relaxační rodinný den. Neri, naše černá labradorka, se pak rozhodla, že se mnou chce nafotit podzimní příspěvek v mojí nové bordó bomber z Jus d´Orange - Paris. Takže proč bych jí její přání nesplnila? A jak můžete vidět, užily jsme si hodně zábavy :D...

Přeji vám všem nádherný podzim!

Audrey                                              You don´t say! Tell me more....
                                                    Ale nepovídej! Vážně?

                                                             Selfie nb1
                                                               Selfie nb2
                                  Just stay there, honey...      Počkej chviličku....
                                    Neri got away....    Neri zdrhla...


                                    Oh, there you are!♥      Á, tady jsi! ♥